ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

កែវភ្នែក

អាស័យដ្ឋាន

បន្ទប់ 814 អគារ B មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ Bantian ផ្លូវ Bantian ស្រុក Longgang ក្រុង Shenzhen

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+86 13537743195
០៧៥៥-៨៩៧៤១៣៤៤

ម៉ោង

+86 13537743195